Групи 2012

ансамбъл Иван Горан Ковачич

Ученическият фолклорен ансамбъл „Иван Горан Ковачич” е основан в Загреб през 1984г. като част от Ученическата Културна и Художествена формация със същото име и като част от Университета в Загреб. Оттогава ансамбълът внимателно предава знанията и любовта към Хърватската фолклорна музика от поколение на поколение.

Още от създаването си ансамбълът систематично обогатява запаса си от фолклорни костюми.Репертоарът на състава включва песни и танци от всички части на Хърватска.