Групи 2016

Ансамбъл ELK – ПОЛША

Мазурският ансамбъл за песни и танци „Елк“ популяризира културните традиции на много райони на Полша чрез красотата на музиката и танца, на песните и костюмите. Съставът е създаден през 2001 година към културния център на град Елк той и до днес е негова културна свизитна картичка. Мазурският ансамбъл за песни и танци „Елк“ е носител на много национални награди и е удостоен с честта да преставя Полша в международни фолклорни фестивали.

На 20-тия МФФ ВИТОША, Ансамбъл ELK печелят Специалната награда на Директора на фестивала