Групи 2019

МАНГИЛИК

Танцовият ансамбъл „МАНГИЛИК“ е създаден през октомври 2017 г. към Северо-Казахстанската регионална филхармония. Днес в репертоара на ансамбъла има 23 концертни композиции. Това е разнообразна, ярка палитра от танци на народите, живеещи в Република Казахстан. През юли 2018 г. в Астана ансамбълът печели Голямата награда и титлата на лауреат на Х „Международнен „Шатик“ фестивал. През ноември 2018 г. „МАНГИЛИК“ печели 1-во място и титлата на лауреат на XXI „Международен фестивал на творческата младеж „Шабит“ в Астана.