Групи 2018

Национален ансамбъл за песни и танци „Шота”

Националният ансамбъл за песни и танци „Шота” е създаден на 30 септември 1950 като национален ансамбъл по решение на Събранието на автономна провинция Косово, на другите три ансамбли от бивша Югославия: „Ладо“ – Загреб, Коло „- Белград и“ Танц „- Скопие. Това решение прави ансамбъл „Шота“ една от първите художествени и културни институции в Косово. Задачата на ансамбъла е да поддържа и развива националния фолклор (национални народни песни и танци) и да изследва нови форми на фолклор.
Ансамбъл „Шота“ играе незаменима роля за поддържането и развитието на народни песни и танци на всички народи, живеещи в Косово, но особено албанските песни и танци, тъй като 90% от косовското население са албанци. С всичко това ансамбълът се е представил в повече от 50 различни страни по света, на всички континенти. Ансамбълът „Шота“ е изпълнил над 7 500 концерта в Косово, бивша Югославия, Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия.
От 1994 г. ансамбълът функционира с ново звание, като: Национален ансамбъл за песни и танци „Шота“.