Групи 2018

Фолклорна танцова група от Университета „Бахчешехир“

Фолклорната танцова група от Университета „Бахчешехир“ е създаден през 2003 г. в структурата на университета „Бахчешехир“ от председателя Okan Gurbuz.
Целта и мисията на академията, студентския клуб и асоциация са да гарантира, че всеки, който иска да научи тяхната култура, да научи техните народни танци и песни под един покрив на университета „Бахчешехир“, да популяризира тяхната страна и култура в национални и международни платформи и да направи анадолската култура известна и ценна чрез обединяващата силата на изкуството.