Групи 2021

Танцова група „ИНЯМИБУА“

 

Държава: Руанда

Директор и худ. ръководител: Ландри Мунянеза

Директор международни връзки: Тамар Нивемукиза

Aртистите на танцова група „ИНЯМИБУА“ са решени да използват своите таланти в музиката, танците, драмата и други сродни изкуства, за да образоват, забавляват и информират за необходимостта от поддържане и съхранение на своята култура и морал в по-прости и признателни културни изрази, устни и визуални традиции.

Танцова група „Инямибуа“, наричана КГИ, е група от изпълнители, базирани в Кигали, Руанда, и е изградена върху баланса между половете. КГИ е основана на 14 юли 1998 г. в Руанда, в Университета на Руанда, кампус Хуйе. Тази група е сформирана след създаването на асоциация от студенти, която е оцеляла след трагедия, станала в страната през 1994 г., където са били избити милион невинни хора (геноцидът през 1994). Целта на тази група е да съхрани любовта, единството и достойнството, съществували някога в страната, и да засили надеждата у оцелелите, които са загубили всички свои роднини.

Групата е голяма и се състои от 105 членове от всички региони на страната, тъй като по-голямата част са студенти и малцина са възпитаници на групата, които някога са участвали, докато са били още в училище.

Медийни канали:

Facebook: https://www.facebook.com/InyamibwaKigali0208Huye04082013

Участие: видео участие в конкурсната програма на фестивала