Групи 2015

Анкара Джансу младежки и спортен клуб

„Анкара Джансу младежки и спортен клуб“ е създаден през 2003 г., с цел изучаване на нашите народни танци, народна музика, културни ценности и насърчаване на младежката чрез спорт и култура за създаване на една антология и прехвърляне на тези активи към следващото поколение , да представят страната ни пред света , като по този начин допринасят за развитието на културата на страната. Като аматьорски клуб, той непрекъснато осъществява своите дейности в светлината на тези цели за последните 10 години. Нашият клуб интензивно и успешно е участвал в няколко фестивала, фолклорни танцови конкурси и телевизионни предавания в Турция и чужбина. Имахме честта да получим плакети за успех и дипломи от многобройни публични и частни организации.