Групи 2017

БАЛЕТ ОТ САНТА КРУЗ

От 2003 г. общините на провинция Санта Круз и по инициатива на различните танцови училища, започват проект с танцьори от цялата провинция.
Проектът за „танцьорско съвършенство“ продължава и през тези години танцьорите участват в различни проекти на национално и международно ниво.
Вземат участие на фестивали като: JESUS MARIA“, „COSQUIN“, „LABORDE“, MEXICO и др
През 2014 г. правителството на провинция Санта Круз поема инициативата да формализира проекта. През същата година през месец май проектът става „ОФИЦИАЛЕН БАЛЕТ НА ПРОВИНЦИЯ САНТА КРУЗ“.
От момента,в който балетът става професионализиран взема участие в най-важните фестивали в страната.