Контакти

Нестор Несторов – Почетен Председател
Николай Несторов – Директор
Ели Генова – Финансов директор
Даниела Манолова – Сътрудник развитие и партньорства
Вероника Михайлова – Сътрудник проекти и комуникации
Алина Малевска – Връзки с обществеността
Катрин Костова – Координатор
Сара Димитрова – Сътрудник развитие и партньорства