Групи 2015

КУД ЯНА ГР. ЗЕМУН – РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

КУД „Яна” Земун е създаден, за да обедини, както младите хора, така и всички заинтересовани граждани на Република Сърбия, организирани с цел да се справят с опазването и насърчаването на етнически и културни традиции, в зависимост от техните желания и предпочитания.

КУД „Яна” Земун също така сътрудничи с културните институции в страната и чужбина, в областта на културата, изкуството и образованието.Те са млада организация, но са посетили множество фестивали. Усмихвайки се те се опитват да представят най-добрите национални традиции на своята страна страна.