Групи 2018

Културно-танцова асоциация на Траките от Комотини

Културно-танцовата асоциация на Траките от Комотини е открита през ноември 2008 г и от началото на своето създаване има силно присъствие в културните дейности на Комотини. Членовете с техните лични познания и трудолюбие популяризират и поддържат фолклорните традиции на траките.
Освен културните събития, Асоциацията участва в създаването на социални дейности, благотворителни събития и дарения на фондации.
През деветте години от дейността на Асоциацията, тя е организирала и взела участие в редица важни събития.