Групи 2016

Мексико Линдо – МЕКСИКО

“Мексико Линдо“ е уникален и иновативен проект на Мексико, който разпространява с мексиканското културно наследство по света. Този проект включва „ Фолклорен колектив Мексико Линдо“ ,формиран от избрани танцьори, завършили реномираната Академия за народни танци на Мексико и с богат опит от участия в международни фестивали. Участниците получават сериозна танцова подготовка, която им позволява непрекъснато да повишават качеството на своето представяне чрез екипната работа и страстта и ентусиазмът, които влагат в нея.

От 20-тия МФФ ВИТОША, “Мексико Линдо“ си тръгнаха със Специалната награда на Председателя на организационния комитет