Групи 2017

ОСТРОВ ГУАМ

INETNON GEFPA’GO
ОСТРОВ ГУАМ

Inetnon Gef Pa’go е наградена по програма под ръководството на Департамента за образование на Гуам, Фондация Исторически Иналах, Бюрото за посетители на Гуам и частната бизнес общност, чиято мисия е да популяризира и да се гордее с наследството на Чаморо чрез изкуството на танца.
Рабон и неговите успешни ученици, както и други, косвено повлияни от работата му, хореографират много танци и написват много други песни за танци. Той и неговите последователи са направили танци от три исторически периода: древен период, испански период на колониите и съвременния период.
Групата от о.Гуам е взела участие на много международни фестивали в: Нова Зеландия, Австралия, Хавай, Вашингтон /САЩ/, Япония, Корея, Макао, Франция, Холандия, Италия, Турция, о.Сайпан, Тайван, Фиджи, Филипини, Пекин /Китай/ и др.