Групи 2018

Сдружение за културно и фолклорно изкуство „СВЕТИ САВА“

Фолклорен ансамбъл „Свети Сава“ е най-старият фолклорен ансамбъл в община Звезджара в Белград и единствен в предградие Мириеево. Основан е на 5 май 1978 година.
Сдружение за културно и фолклорно изкуство „СВЕТИ САВА“ от Белград, Сърбия е член на CIOFF Сърбия и има пълната им подкрепа. Също така е член на CID и IOV, както и представител на FIDAF за Сърбия.
Участват в много фестивали на CIOFF по целия свят: Турция, Полша, Италия, Словакия, Израел, Финландия, Кипър, Холандия, Белгия и др. Също така са участвали във фестивалите CIOFF CANADA – Drummondville и Gigue en Fete и в Международния фестивал за деца на САЩ във Вашингтон.
Основната цел на асоциацията е да развива сръбската култура и да спаси традицията да не бъде забравена в бъдеще.
Хората са удивени от големия брой колоритни костюми и музикални инструменти, които са представени в тяхната програма. Техните представления се основават на обичаи и теми от ежедневието в страната и градовете от древността на Сърбия.
Големият брой награди и медали са потвърждение за тяхното майсторство.