Groups 2020

Танцова компания „ИЗЕНА-но-КАИ“

Танцовият състав „ИЗЕНА-но-КАИ“ е основан през 1988г. в гр.Токио, Япония и от тогава групата е участвала на множество сцени в страната си и по света. Танцовият състав посещава различни фестивали и събития в страни като САЩ, Финландия, Тайван, България, Индонезия, Румъния, Словения,
Австрия, Корея, Босна и Херцеговина, Сърбия и Гърция.

Хореографията на танците на групата изразява природата и атмосферата на о. Окинава и о. Амами. Художествен директор на групата е г-жа Кономи Харагучи и има 42 изпълнители в нея.