Groups 2020

Фолклорна танцова група „Мали Горжовиаци“

Фолклорен ансамбъл „Мали Горжовиаци“ е създаден в гр. Горжов Великополски, Полша през 1981г. групата представя полски народни танци, които имат специално място в историята на страната. Те са станали символ на независимостта на полската култура и националния дух. Фолклорният ансамбъл има редица участия в Полша и по света, както и множество награди: през 2011 г. 2-ро място от Световния танцов фестивал в гр. Чеонан, Южна Корея, през 2016 г. първо място в Международния фолклорен танцов фестивал в Бали, през 2017 г. 2-ро място на Международния фестивал в Белград, Сърбия.

Художествените ръководители на фолклорен ансамбъл „Мали Горжовиаци“ са Мария и Кржиштоф Шупилук.