Групи 2017

Фолк Груп „Билбили”

Фолк Груп „Билбили“ е създадена през 1994 г. в гр. Вльора и действа под юрисдикцията на Културен център „АУЛОНА“ със седалище в гр. Вльора, Албания.
Групата има в репертоара си песни, танци и традиционна музика главноот южните провинции на страната, но и от другите части на Албания.
Характеризира се с автентичен народен фолклор с богати, цветни костюми и традиционни носии.
Групата е направила много концерти в и извън Албания.
Участвала е в Първия световен фестивал на фолклора, Холандия. Групата от Албания е взела участие още в: Молдова, Италия, Македония, Косово,Литва, Турция, Полша, България и други.
Ансамбълът е член на ЦИОФФ