Групи 2023

Филипино-Американска общност в Колорадо

 

Държава: Филипини

Художествен ръководител: Вивиан Егонио-Норман

Филипинo-американското общество в Колорадо е една от най-старите азиатско-американски общности в Колорадо, основана през 1954 година. Мисията му е да споделя, образова и запази филипинско наследство и култура.

Подготвените изпълнения за фестивала ще включват танци като „Мадал Сойов“, който изобразява храбростта на воините от племето Тболи, защитаващи жените. За да символизират мира и единството, воините изпълняват движенията, без да поставят меча или щита на земята, което символизира смърт. В същото време, танцът „Мадал Слуонг бе книбано“ показва красотата и цветовете на облеклото на принцесите или момичетата от племето Тболи.

Танцът „Салип“ представя любовни танци от различни райони на Калинга, включително танци с бавно движение и танци, наподобяващи орли. В танца „Банга“, жените показват своята ловкост и сила, като балансират гърнета или „банга“, използвани за носене на вода. Тези завладяващи изпълнения отразяват богатото културно наследство и многообразието на Филипините.

 Медийни канали:

Facebook: https://www.facebook.com/TheFACC

Instagram: https://www.instagram.com/coloradofilipinos/

Участие в категория Соло и дует