Групи 2023

Фондация Тегал Арт Хаус

 

Държава: Индонезия

Директор: г-жа Асих Мая Сари

Фондация Тегал Арт Хаус е създадена, за да подкрепя артисти в регион Тегал. С отлично оборудване и квалифицирани специалисти, фондацията предоставя възможности на артистите да създават изключителни произведения в областта на танцовото изкуство. Те предлагат безплатно обучение в различни форми на изкуството, включително традиционен и съвременен танц, музикален каравитан, педаланган и синден.

Фондацията осъзнава важността на иновациите в изкуството и се стреми да насърчава нови идеи и креативност, за да гарантира оцеляването му в обществото. Те вярват, че без иновации изкуството може да бъде пренебрегнато и дори да бъде забравено от бъдещите поколения.

Групата активно участва в местни, национални и международни фестивали и състезания, представяйки своето майсторство и разширявайки опита си в областта на изкуството.

Медийни канали:

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083993957633

Instagram: https://www.instagram.com/rumahsenitegal/

Участие в категория Ансамбли и в категория Соло и дует