Групи 2017

BALÉ FOLCLÓRICO ORIGENS – RS – BRASIL

Общинският балет на Сапиранга е създаден на 14 май 1994 г. и е деноминиран от общинския закон на 2 септември 1994 г., като Balé Folclórico Origens , институция, подкрепяна от община Сапиранга.
Групата започнала пътуване с шоу, наречено „América Latina“, с танци на всички латиноамерикански държави. Последното им ново шоу „Европа в танц“ е създадено,за да покаже на бразилската публика разнообразието на световния фолклорен танц. За турнета в чужбина групата има бразилско шоу, наречено “ Origens trough Brazil „, с танци от всички географски региони на Бразилия – от Гаучо танци на юг до Самба в Рио де Жанейро, Фрево на североизток, Каримбо и Лунду на Север и Катира от Близка източна Бразилия. Всичките танци са със съответните костюми, характерни за дадената област.
Групата вече се е представяла на фестивали в Чили, Перу, Еквадор, Парагвай и Мексико.