Групи 2021

Държавен фолклорно-етнографски танцов ансамбъл „БАЛКАРИЯ“

 

Държава: Република Кабардино-Балкария, Руска федерация 

Директор: Енеев Магомет Хусеевич

 Главен балетмайстор: Гороев Жамбулат Хакимович

Държавен фолклорно-етнографски танцов ансамбъл „БАЛКАРИЯ“ е основан през 1988 г. Въз основа на постиженията на националната хореография ансамбълът е създал истинско национално фолклорно изкуство на карачаевците и балкарците.

Колективът на ансамбъла, скоро след създаването си, става широко известен в Кабардино-Балкария и започва да пътува за концерти в други републики, територии и региони на Съветския съюз. През последните години ансамбълът обикаля в северните кавказки републики и Задкавказието.

Ансамбълът не само възприема фолклорния материал, той го усъвършенства, полира и изработва, създавайки творби, които отразяват новото, което се ражда в живота на хората от различни националности на езика на хореографските образи.

Ансамбълът е участвал успешно в турнета навсякъде из Руската федерация, Япония, Турция, Казахстан, Португалия, Испания, Франция, Швейцария, Белгия и Италия.

Медийни канали:

Instagram: https://www.instagram.com/ensemble_balkaria

Участие: видео участие в конкурсната програма на фестивала