Групи 2023

Културно-артистично дружество КУД БОКА Тиват

 

Държава: Черна Гора

Директор: Видак Божович

Културно-артистичното дружество „Бока“ е създадено през 1977 година с цел повишаване на артистичната интерпретация на народните танци. През цялото си съществуване дружеството е движещата сила в развитието на културата в своята община и извън нея. Фокусира се върху запазването и насърчаването на фолклорното наследство на Черна гора и Балканите чрез танц, песен, музика и обичаи. Дружеството отдава специално внимание на работата с младежите и на сътрудничеството с други асоциации, организации и местната общност. „Бока“ е основен член на Асоциацията на фолклорните ансамбли в Черна гора и е част от международната фолклорна организация CIOFF. Те са участвали в множество фестивали в Черна гора и зад граница, представяйки разнообразието и богатството на своето фолклорно наследство и са получавали престижни награди. Гостували са във Франция, Полша, Обединените арабски емирства, Гърция, Чехия, Австрия, Словакия, Украйна, Унгария, България, Италия, Турция, Испания, Германия и бившите югославски републики. „Бока“ има статут на традиционна неправителствена организация от особено значение за община Тиват и има над 200 активни членове. Техният репертоар включва 23 хореографии, базирани на танци от Черна гора и региона, всяка съпроводена от оригинален комплект народни костюми. Освен всичко това, „Бока“ е организатор на международния детски фолклорен фестивал „Коло без границa“.

Медийни канали:

Facebook: https://www.facebook.com/KUDBokaTivat

Instagram: https://www.instagram.com/kud.boka.tivat

Участие в категория Соло и дует