Групи 2022

Културно-художествено дружество „Младост“ Пале

 

Държава:  Босна и Херцеговина

Художествен ръководител:  Милан Чворо

Културно-художествено дружество „Младост“ възниква през 1953 г. в Пале, малко градче, сгушено между историческата планина Румъния и олимпийската планина Яхорина, известно с гостоприемството и сърдечността на своите жители. Мисията на клуба е да поддържа автентичната фолклорна традиция и култура чрез танци, песни и народни носии.

Програмни цели на клуба: популяризиране на фолклорната традиция, натрупване и съхраняване на народни носии, насърчаване на музикалната култура и възвръщане на автентичните народни песни и инструменти от неизвестност (гула, кавал, флейта), създаване на групи по интереси, култивиране на междуградски културен обмен със страни и приятели на нашите народи.

Културен клуб „Младост“ гр. Пале е посланик на културата на тази олимпийска и екологично чиста част от страната. Той възпитава поколения фолклорни танцьори, музиканти и певци, които развиват обичаите и успешно ги популяризират на фестивали по целия свят.

Медийни канали:

Facebook: https://www.facebook.com/kudmladostpale/

Instagram: https://www.instagram.com/kud_mladost_pale/

Участие в категория Соло и дует