Групи 2021

Държавен танцов театър на Калмикия „Ойрати“

 

Държава: Република Калмикия, Руска Федерация

Директор:  Надбитов  Владимир Петрович

Художествен ръководител и основател:  Надбитов Пьотр Тимофеевич

Държавният танцов театър на Калмикия  „Ойрати“ за кратко време се превръща в популярен и обичан творчески колектив.

Петър Надбитов е създател и директор на „Ойрати“.

В постсибирската история на Калмикия, когато проблемите на културата са били изтласкани на заден план, групата не е участвала в много събития, които биха могли да се причислят към феномените на изкуството.

Танцов театър „Ойрати“ е основан през януари 1990 г. като независим и професионален творчески екип, който събира артисти от различни ансамбли, включително самодейни художествени колективи и възпитаници на хореографски училища.

Репертоарът на танцов театър  „Ойрати“ е истински скъпоценен камък на танцовото изкуство. В допълнение към класическата колекция, която включва популярни танци като  „Чичердик“,  „Ишкимдик“, „Дербетовски Тавшур“ и „Дамзг“, концертната програма включва и нови изпълнения. Те се отличават не само в оригиналната си, графично великолепна интерпретация, но и в експерименталния подход, който подпомага разбирането за естетиката на калмикския танц като цяло.

Участие: видео участие в конкурсната програма на фестивала