Групи 2014

PANAMA FOLKLORE GROUP

Панамската фолклорна група се състои от професионални танцьори и музиканти от типичните прояви на Панама, съсредоточена в опазването на панамската култура.
Основната цел ПАНАМА ФОЛКЛОР е да се създаде връзка на културния обмен с всички международни фолклорни фестивали, които желаят да открият красотата и разнообразието на културата на Панама. Ръководен е от инж. Лисбет Батиста, чието посвещение за култура и фолклор започва като танцьор на три годишна възраст, за да може да представлява родината си, както на национално, така и на международно ниво. През 2008 г. е създадена Панамската фолклорна група и гордо споделя със света техния фолклор. Оттогава, Панамската фолклорна група е участвала в редица международни фестивали, спечелила е награди и признание, но преди всичко е създала братство и културен обмен в Мексико, Испания, Италия, Чили, Перу