Групи 2021

Фолклорна танцова група „ДОРУЛ“

 

Държава: Румъния

Режисьор: Каталин Оанча

„ДОРУЛ”, от окръг Арджес, продължава да работи за оценяването на фолклора от 1957 г. Голямото майсторство на ансамбъла се крие в откриването и популяризирането на традиции, които обогатяват уникалното наследство от фолклорното изкуство и предизвикват световно признание сред публиката по време на хилядите изпълнения.

Неговата програма съдържа представителни танци и песни от своя регион, Мунтения, както и от четири други румънски области – Молдова, Олтения, Трансилвания, Марамуреш.

От създаването си е участвал в международни фестивали в Белгия, Кипър, Франция, Великобритания, Гърция, Холандия, Унгария, Индонезия, Италия, Йордания, Люксембург, Мексико, Полша, Португалия, Русия, Южна Корея, Испания, Швейцария и Турция.

Награди:

  1. Първо място на Международен фолклорен танцов фестивал „Сагра де Мандорло ин Фиоре”, Агридженто, Италия, 1985 г.
  2. Първо място на Международен фолклорен конкурс, Чеонан, Корея, 2012 г.
  3. Първо място на Международен фолклорен конкурс, Джакарта, Индонезия, 2013 г.

Медийни канали:

Facebook: https://www.facebook.com/doruldancegroup

Instagram: https://www.instagram.com/doruldancegroup

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCdLIgaNCeJISCaZfMwBxbQQ

Участие: видео участие в конкурсната програма на фестивала