Групи 2021

Танцов и костюмен театър „ЕДЕГЕЙ“

 

Държава: Тува

Директор: Кима Донгак

Художествен ръководител и хореограф: Вячеслав Донгак

Театър за танци и костюми „ЕДЕГЕЙ“ е основан през 1999 г. и е единствената самофинансираща се група в Републиката. Обучителната и образователна програма на училището е предназначена да осигурява усвояване на пълни знания и умения.

Театърът е участвал във фестивали и конкурси в Киргизстан, Казахстан, Турция, Монголия, Китай, Тибет, България, Унгария, Чехия, Беларус, Италия, Франция, Испания, Кралство Монако, Германия, Холандия, Полша, Белгия, САЩ, и Великобритания.

Групата има следните цели:

  • Развитие и популяризиране на най-добрите национални обичаи и традиции на уникалната; култура сред младите хора, допринасящи за предотвратяване на социални и етнически конфликти;
  • Запознаване на децата и младежите по света с бита и културата на тувинския народ;
  • Образоване на по-младото поколение на основата на великите повели на народната мъдрост, националната култура и общочовешките ценности.

Награди:

  • 19-кратен носител на Гран при на международни състезания;
  • Лауреат на държавната награда на Република Татарстан;
  • Ансамбълът участва в културната програма на Световните младежки игри на страните от ОНД и балтийските държави в Москва през 2002 г.

Участие: видео участие в конкурсната програма на фестивала