Групи 2021

Фолклорен танцов ансамбъл „ГЕГХАРД“

 

Държава: Армения

Директор: Алберт Кизирян

Националният танцов ансамбъл „ГЕГХАРД“ , носител на множество награди от международни фестивали, е създаден в Република Армения през 1981 г. Основател и неизменен художествен ръководител на ансамбъла оттогава е Алберт Кизирян, народният артист на Република Армения.

Всички танци се изпълняват с високи професионални умения, а хореографията на всеки танц изразява истинската национална палитра на своето време, националния стил и дух и истинското лице на арменските танци.

В това отношение специалистите заявяват, че талантливите танцьори и музиканти от групата успяват да предадат на съвременната публика „трихилядното фолклорно танцово изкуство на Армения“.

Усърдната творческа работа, изградените до съвършенство умения, постоянното търсене на нови форми на изразяване и цветното им възпроизвеждане са донесли на ансамбъла заслужена слава във Франция, Сирия, Ирак, Йордания, Ливан, България, Румъния, Полша, Белгия, Литва, Латвия, Естония, Грузия, Русия – Москва, Санкт Петербург, Гърция, Турция, Германия, Италия, Алжир, Испания и др.

Медийни канали:

Facebook: https://www.facebook.com/Armenian-Folk-Dance-Ensemble-Geghard-118986414838852

Участие: видео участие в конкурсната програма на фестивала