Групи 2021

Фолклорен танцов ансамбъл Барток ЙОВ Унгария

 

Държава: Унгария

Директор: Миклош Тесари

Фолклорен танцов ансамбъл „Барток“ е създаден през 1958 г. Неговият музикален и танцов репертоар включва цялата фолклорна традиция на Карпатския басейн. Той изпълнява и представя различните унгарски и етнически танци и танцови обичаи от всеки етноложки регион.

Неговата колекция от костюми е съставена от части, които са оригинални и „по поръчка“. Спектаклите на групата са винаги съпроводени от музика на живо.

Ансамбълът редовно участва в унгарски професионални програми и презентации. Членовете му също така се опитват да опознаят танцовите традиции, които все още могат да бъдат намерени, и да ги поддържат в живота на собствената си общност. Групата организира „танцова къща“ всяка седмица, където представя и преподава тези традиции на всички заинтересовани.

Награди:

  1. Второ награда на Унгарски национален хореографски конкурс, 2019 г.
  2. Награда за изключително ниво на ансамбъл в Унгария, 2019 г.

Медийни канали:

Facebook: https://www.facebook.com/Nemzetk%C3%B6zi-N%C3%A9pm%C5%B1v%C3%A9szeti-Sz%C3%B6vets%C3%A9g-IOV-Magyarorsz%C3%A1gi-Tagozata-876814952664197

Участие: в танцовия конкурс за соло/дует на фестивала